Oversettelse in Context

Lizarder.com

Oversettelse in Context

40 språk og mer enn 1500 par av språk.

Søk i 5,000,000,000 oversettelser.

✓ Verdens største database med oversettelse i sammenheng.

 

✌ Vi bruker nyeste teknologi, vises søkeresultatene lastet raskt.
Lizarder.com er en sammenheng ordbok, vår database inneholder hundrevis av millioner av setninger. For hver oversettelse, har vi eksempler på mange setninger. Setningene er hentet fra millioner av tekster tidligere oversatte fra flerspråklige nettsteder, dialoger (teksting av film), og også fra offisielle dokumenter.