Oversettelse av "সম পদ প রদ ন র" til norsk språk:


  Ordbok Bengali-Norsk

রদ - অনুবাদ : রদ - অনুবাদ : রদ - অনুবাদ : পদ - অনুবাদ : পদ - অনুবাদ : রদ - অনুবাদ : পদ - অনুবাদ : পদ - অনুবাদ : পদ - অনুবাদ : রদ - অনুবাদ :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

স বল আম সম ব যয় ক
Han sier Jeg har satt over styr rikdom i massevis .
আম ত ক ব ল ধ সম দ য় ছ
Jeg gav ham rikdom i overflod ,
এক ছ অবধ ত শ স ত সম
En som spør , etterlyser den tilstundende straff
সম ঞ জ ভ ত ক ছ ল , অত আগল য় খ ছ ল
som samlet og la i lader .
এম ই হয় ছ ল এব আম ওগ ল ম ল ক ক ছ ল ম ভ সম য়ক
Slik var det , Vi lot et annet folk ta det i arv .
ইব হ ম সম য় এব ল ত সম য় ,
Abrahams folk og Lots folk
ব ল ও গ সদ শ মণ গণ
Vakre som rubiner og koraller .
এব ত ই ধ সম
At Han gir rikdom og velstand .
আম সম আম আসল
Min rikdom hjelper meg ikke ,
? ব ভ গ?
Tjenestegrad?
ক য় মত আস , চ ব দ ণ হয় ছ
Timen kommer nær . Månen spalter seg .
হব অ ধক চ ছ ,
og månen formørkes ,
Nei.
ত ম দ ক দ য় ছ চত ষ ত ও ,
hjulpet dere til fe og sønner ,
থম আদ সম য়ক ধ ব স ক ,
At Han tilintetgjorde det gamle folket Ad ,
ক য় মত দ বস কব ?
og han spør Når kommer så oppstandelsens dag ?
ইব হ ম ও ল ত সম য়ও
Abrahams folk og Lots folk
আদ , ফ , ও ল ত সম য় ,
Ad , Farao , Lots brødre
ত দ ব ম থ য ব দ বল ছ সম য় , ক ব স এব স ম দ সম
Fornektet sannheten har før dem Noas folk , Brønnfolket , Thamod ,
বলল আম একট অসম ত হয় ছ
De sa Vi er sendt til et folk av syndere ,
বলল আম এক অসম ত হয় ছ ,
De svarte Vi er sendt til et syndig folk ,
য আত শ দ ধ য ত সম
som gir ut det han eier for å rense seg ,
এব ব ম ণ য দ ধলব ধ সম , য ত ল ভ কব আল ল হ মশ ল , জ ঞ ময়
og stort krigsbytte å ta . Gud er mektig , vis .
' আ শ চয় আম দ ক উ ক উ সৎথ বল ব আ আম দ ত আম ব ভ সম য় ব ভ
Visselig er det blant oss rettskafne , og slike som ikke er det . Vi følger forskjellige veier .
স ম দ সম য় সত কক ত ম থ য ছ ল
Thamod forkastet advarslene , og sa
ল ত সম য় সত কক ত ম থ য ছ ল
Lots folk forkastet advarslene .
''কখ ক য় মত আসব ?
og han spør Når kommer så oppstandelsens dag ?
এ ক ণ য , স ধ সম ও স তত অধ ক
fordi han har rikdom og sønner .
যখ স অধ ত ত হব , তখ সম ই ক জ আসব
og hans rikdom kan ikke hjelpe ham når han går i fortapelsen .
ক জ আস সম ও য স উ
Hans rikdom og det han har tjent , hjelper ham ikke .
য ক য ব ষয় ত ক য ব , ক ত ত দ হব
Han står ikke til ansvar for hva Han gjør , men de står til ansvar !
এব যখ থ ব ক সম ত ক হব
Når jorden jevnes ut
এব ত ম সম ণভ ভ লব স
Dere elsker rikdom over all måte .
আম ইত সম য়ক ধ ব স ক শ চ তই ত ছ ল সম
Og Noas folk tidligere . De var folk som levde i synd .
য ত সহ য়ত ক ল য় স
Transportkontakt for passasjerassistanse.
আম ত দ ত একট ম ত ণ ক ছ ল ম এত ই ত হয় গ ল শ ষ ক শ খ ল লব ম ত দল ত খ য় ড় য য়
Vi sendte over dem et eneste skrik , og de ble som tørt gjerdemateriale !
য দ বস ধ সম ও স তত ক আসব
den dag da verken rikdom eller barn gagner ,
স ত , ত ম সম ! আম শ চয়ই ত দ সব ইক
Ved din Herre ! Vi skal trekke dem til regnskap alle
যখ জ ব থ ত ক য স হব
når småpiker som ble levende begravd spørres ,
আম হক ণ ক ছ ল ম ত সম ত একথ বল ত ম ত ম সম য়ক সত ক ক , ত দ ত ম তদ শ স ত আস আগ
Vi sendte Noa til hans folk Advar ditt folk , før en smertelig straff kommer over dem .
উভয় দ য় থ ক উৎ হয় ম ত ও ব ল
Fra dem begge kommer perler og koraller .
সম য়গম বগণক ম থ য
Noas folk kalte sendebudene for løgnere ,
আদ সম য়গম বগণক ম থ য ব দ বল ছ
Folket Ad kalte sendebudene for løgnere ,
স ম দ সম য়গম বগণক ম থ য ব দ বল ছ
Folket Thamod kalte sendebudene for løgnere ,
ল ত সম য়গম বগণক ম থ য ব দ বল ছ
Lots folk kalte sendebudene for løgnere ,