Oversettelse av "क नव स फ र म" til norsk språk:


  Ordbok Hindi-Norsk

नव - अनुवाद :
Neo

Søkeord : Neo-cubist Type Kjenner

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

ब य
Øl.
! ?
Frøken?
यहत , यहत ग श , ग श ल व प त
sønn av Jahat, sønn av Gersom, sønn av Levi.
Ring.
.. ? नह त ..
Jeg kan ikke gjøre det igjen.
प त , ग श एल एज
Moses' sønner var Gersom og Elieser.
न त न, न त न, त न त न,
Barkos' barn, Siseras barn, Tamahs barn,
ल व प त ग श , ह त औ
Levis sønner var Gersom, Kahat og Merari.
ग श प त शब एल ख य थ
Av Gersoms sønner var Sebuel overhodet.
पट ज तत ह ...
Han sa jeg var en juksemaker
ह श द ह न ई ज़ त नह ह ...
Du har ingenting å være skamfull over
अब ह अ दह ह .
Og nå går vi inn i parkeringshuset.
अ त ष ट य अ त न न यह न श चय लय बच च ह वश ष ठ उ द ह
Den Internasjonale Flåten bestemte at verdens smarteste barn er planetens beste håp
ड प इ ट ल पत चलत ह पहल त न त
Dyp Rometterretning viser oss at flere fiendeskip er allerede på vei
हदद न प, ल उ थ न प ज ह आ
Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted.
ग श प त य थ , अ थ त ल ब न औ
Og dette er navnene på Gersoms sønner Libni og Sime'i.
न अपन प ष प पथ गणन ष द त लन गलत ह ग
Jeg hadde deg heletiden! Du feilberegnet din bane i forhold til den innkommende asteroiden
च हत ह द नय ज ह ह ह वह ह पत न ह ?
Vil du ikke vite hva som skjer i verden?
थ ह ज व श व त ह , तन ह न ह , भ व अन
og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av hans veldige kraft,
अप अह य ह न अपन उ नई च ल ल य , औ ह ट द ए
Da tok Akia den nye kappe han hadde på, og rev den i tolv stykker.
थ त प नह व श ग श , ईत व श द न य ल, द ऊद व श हत त
Av Pinehas' barn Gersom av Itamars barn Daniel av Davids barn Hattus
जब उत , त उन ह न एल आग, औ छल ख ह ई, औ ट द ख
Da de var steget i land, så de glødende kull ligge der, og på dem fisk og brød.
ह य भ य द उन त (आख़ ) व यद ब जहन न ह ज त दव ज ह ग
Helvete skal bli møtested for dem alle.
तब उ द खन ल य वह आग द ड ग ल प ड प चढ गय , वह उ ज न व ल थ
Da sprang han i forveien og steg op i et morbærtre for å få se ham for hans vei gikk der forbi.
न भ तव ल आ गन गढ ह ए पत थ त न , औत द वद ड य लग बन य
Og han bygget den indre forgård av tre lag huggen sten og ett lag sederbjelker.
व य त प ध न अध अध न ई अध नह , ज प श व न ह औ ज अध ह , व प श व ठह ए ह ए ह
Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud,
त न पत थ ह , औत नई ल ह औ इन ल गत जभवन द ज ए
med tre lag store stener og ett lag nytt tømmer omkostningene skal utredes av kongens hus.
छ ल ग ऐ भ ह ज बग़ ज न ख द (ख व ह ख व ह) झगड़त ह औ श श त न प छ ह ल त ह
Blant menneskene er slike som strides om Gud, uten at de noe vet, og som følger enhver oppsetsig satan,
न एल य ह उठ ई ज उ थ , औ वह ल ट गय , औदन खड ह आ
Så tok han op Elias' kappe, som var falt av ham, og han vendte tilbake og stod ved Jordans bredd.
पह व ल ज नग त थ , ल , उन ह न घ यल य शहपन ह पह ओ न छ न ल
Vekterne, som går omkring i byen, møtte mig, de slo mig, de såret mig de tok mitt slør fra mig, vekterne på murene.
अपन त ब, ज छ त शन (वह य) ह ई, पढ ई नह ज उन ब ल बदलन व ल ह औ न त हट ण ल न जगह प ओग
Forkynn det som er blitt deg åpenbart av Herrens bok. Ingen kan gjøre forandring i Hans ord!
तब एल य ह न अपन च ए ठ ल , औ जल प , तब वह इध उध द भ ग ह गय औ व द न थल ह थल प उत गए
Da tok Elias sin kappe og rullet den sammen og slo på vannet, og det skilte sig til begge sider, og de gikk begge over på det tørre.
जब य शल पह च , त य औ त औ च न उन आनन द ल , औ उन ह न बत य श व न उन थ ह ए थ
Og da de kom frem til Jerusalem, blev de mottatt av menigheten og apostlene og de eldste, og de fortalte hvor store ting Gud hadde gjort ved dem.
न प छ , त न ह ? तब वह ब ल , त त त ह त अपन द अपन च ओढ द , त ह छ ड न व ल ब ह
Da sa han Velsignet være du av Herren, min datter! Du har nu lagt en større kjærlighet for dagen enn før, ved ikke å gå efter de unge menn, hverken de fattige eller de rike.
उन ह द न शल ह थ , श ल ब अह य ह नब , नई च ओढ ह ए ग प ल औ वल व ह द न द न
På den tid hendte det engang da Jeroboam var gått ut fra Jerusalem, at profeten Akia fra Silo traff ham på veien han hadde en ny kappe på, og de to var alene på marken. profeten.
यह नत ह एल य ह न अपन ह च ढ प , औ ब ह द व खड ह आ शब द उ न ई द य , ह एल य ह त यह ?
Og da Elias hørte den, dekket han sitt ansikt til med sin kappe og gikk ut og stod ved inngangen til hulen. Da kom det en røst til ham og sa Hvad vil du her, Elias?
तब ब अज न ह , ज च त ओढ ह उ भ ल औ जब उ न उ भ तब उ न छ नप ए ज न प उठ द य वह नग चल गई
Da hun kom til sin svigermor, spurte hun Hvorledes er det gått dig, min datter? Og hun fortalte henne alt det mannen hadde gjort mot henne,