Oversettelse av "Smallwood" til Bengali:


Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

Lady Smallwood, Deres sikkerhetsklarering er dessverre blitt midlertidig opphevet.
অত যন ত দ খ ত, ল ড স মলউড, আপন র ন র পত ত র স ব ধ রদ কর হয় ছ
Lady Smallwood ga den første ordren, før jeg sendte en annen til terroristene.
ল ড স মলউড আদ শ দ য় ছ ল ন (আগ র ক প ঠ ন র) ক ন ত আম সন ত র স দ রক ও জ ন ল ম