Oversettelse av "avsettes" til Bengali:


Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

... før han avsettes.
... ত হল ত ন ত র প র স ড ন ট পদ হ র ব ন