Oversettelse av "betingelser av" til Bengali:


  Ordbok Norsk-Bengali

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

Kongens betingelser?
র জ র শর ত?
på visse betingelser.
...ক ন প রক র প রত দ বন দ ব ত ছ ড়
Nevn dine betingelser.
ক চ ও বল , ম .
Det følger betingelser med de pengene. Udiskuterbare betingelser.
য ই ট ক এই শর ত আস য ত মর ত র সহ য়ত করব .
Her er kongens betingelser.
এখ ন র জ র শর ত বল
Her er Skottlands betingelser.
এখ ন স কটল য ন ড র শর ত বল
Men på visse betingelser.
ক ন ত আম র ক ছ শর ত আছ
Har du flere betingelser?
আর ক ন শর ত আছ ?
Og jeg har noen betingelser selv.
আর আম র ন জ র ক ছ শর ত আছ .
Ingen betingelser, ingen avgifter bare endre framtida.
ক ন ধ র , ক ন কর ন ই শ ধ ... ভব ষ যতট প র ণ ব ন য স কর
Ikke desto mindre bør vi levere kongens betingelser.
আম দ র র জ র শর তগ ল বলত হব
Og vi tilbyr deg våre liv, uten betingelser.
আর আম দ র জ বন আপন র জন য
Jeg la inn noen betingelser til egen fordel også.
ন শ চয়ই আম ক ছ শর ত র অধ ন ক জ কর ছ আম র ন জ র ল ভ র জন য.
Skal jeg forråde dem, blir det på mine betingelser.
আম যদ ত দ র স থ ব শ ব সঘ তকত কর , তব আম র কথ শ ন ই আপন দ র এগ ত হব শ ধ ই আম র কথ চলব
Hvis det hadde vært rettferdige betingelser hadde det sluttet annerledes.
ক ন ত একজন প ক খ ল য় ড় র স মন নত ন একজন ক ই ব করত প র
Før jeg gir deg begrene, har jeg et par betingelser.
ত ম র হ ত দ ওয় র আগ , আম র একট ক ব দ ইট শর ত আছ .
Han ble kaptein på ei handelsskute og seilte på sine egne betingelser.
একজন ব ষয় ক ক য প ট ন হত , ত র ন জ র জ হ জ র প ল ত লল ন
Vil du ha min hjelp, må du gjøre bedre enn som så. Min hjelp er ikke uten betingelser.
আম র স হ য য চ ইল এর চ য় ব শ ক ছ করত হব , আম ব ন শর ত স হ য য করছ ন
av
দ ব র
Slapp av, slapp av!
শ ন ত হ, ভ ই
Slå av redigering av bokmerker
ব কম র ক সম প দন ন ষ ক র য় কর
Slå av redigering av verktøylinjer
ট লব র সম প দন ন ষ ক র য় কর
Av en av våre egne.
আম দ র ন জ র ল কই
Utstedt av
প রদ নক র
Slått av
ন ষ ক র য়
Skrevet av
ল খক
Dokumentert av
নথ ল খ ছ ন
Oversatt av
অন ব দক
(slått av)
(ন ষ ক র য়)
Skrevet av
ল খ ছ ন
Dokumentert av
সহ য় ক ল খ ছ ন
Oversatt av
অন ব দ কর ছ ন
Av indenter
ইন ড ন ট উঠ য় ফ ল
Vedlikeholdt av
প রত প লক
Spill av
চ ল ন হব
Slapp av.
ত ম ভয় প চ ছ ক ন?
Av sporet!
জ র ন ম !
Slapp av.
হ য , করছ , ভ বত হব ন
Pigg av!
য ও!
Av respekt.
সম ম ন র ক রণ
Slapp av.
র গ ক র ন
Slapp av.
আর , আম ক একট র হ ই দ ও
Slapp av.
ক করছ ত ম ?
Slapp av!
কয় দ আস ত ম র ন
Av Alexandree...
ল খ ছ ন আল ক স ন দ র ...