Oversettelse av "fritatt" til Bengali:


Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

Du er fritatt fra dine plikter.
আপন ক বরখ স ত কর হয় ছ , ম য ম
Du har blitt fritatt fra dine plikter.
য র ন জ দ র চ ল , শক ত শ ল ... ত ম ক অব য হত দ ওয় হয় ছ
Major Turner har blitt fritatt fra sine plikter.
ম জর ট র ন রক উন র পদ থ ক অপস রণ কর হয় ছ