Oversettelse av "jobben" til Bengali:


  Ordbok Norsk-Bengali

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

Jobben.
চ কর ট
Jobben vår!
ন জ র ক জ করছ !
Jobben min.
আম র ক জ.
Denne jobben...
এই ক জ ...
Tilbake til jobben!
ক জ কর! গ র ড হ ত চ ল
Det er jobben.
আম দ র ক জট এমনই
Ta jobben min.
বই এর কথ দ য় শ র কর ছ ল ম, ক ন ত আম র চ কর র ব য প রট ও এস পড়ছ ,
Noe med jobben.
ত ম র আর ত ম র ফ ন র সমস য ক , হ হ ?
Mistet nesten jobben...
একট র জন য...
Cynthia på jobben.
স নথ য় .
Én fikk jobben.
আর ম ত র একজন চ ক র ট প ব .
Det gjorde jobben.
ক জ ল গ ছ .
Presidentattakk. Gjør jobben!
দ খ ন, এট একট পর কল প ত আক রমণ, আম দ রক ব র হত দ ন
Gjør jobben din!
ব হ র য ন, স খ ন ক জ কর ন!
Jeg kansellerer jobben.
ন , আম ড ল ব ত ল করছ .
Det er jobben.
ক জ র.
Hvordan var jobben?
ক মন ক টল ? এট , উম...
Er det jobben?
ক জ র ক রণ ?
Gi jobben til Clemenza.
এই ক জট ক ল ম ঞ জ ক দ ও.
Tankelesing er jobben min.
এট একট ক শল, ক ল র ক এট আম র ক জ ত ম ক ভ বত ছ ত জ ন
Jeg elsker jobben min.
চ কর ট আম র বড় প য় র র
Jo, jeg tar jobben.
প ল শ চ র দ ক ভ ল কর দ খ. এই দ কট ক ভ র কর ছ ... হ য হ য .
Det er jobben hans.
ত ম আর ড উক এট ই ওর ক জ
Jeg passer jobben min.
আম আম র ক জ করছ , দ খছ ন ন ?
Det er jobben min.
ব শ, স ট ই আম র ক জ
Jeg må på jobben.
এট আসল স ধ রণ একট ব য প র.
Dette er jobben min.
এট ই আম র চ কর .
Jeg må på jobben.
আম ক ক জ য ত হব .
Jeg liker denne jobben.
এই ক জট দ র ণ. মজ প চ ছ .
Fullfør jobben på flyturen.
র স ত য় ক জট স র ফ ল ন
Bare gjør jobben din.
ক বল ন জ র চরক য় ত ল দ ও
Han gjorde jobben sin.
স ত র ক জ করছ ল.
Besøker deg på jobben
আমর ভ বল ম ত ম র ক জ র জ য়গ য় এস দ খ কর য ক.
Dette var ikke jobben.
এসব ত হওয় র কথ ছ ল ন
Atombombedritten var ikke jobben.
আম এসব প রম ণব ক ন ড় চ ড় করত এখ ন আস ন
Dette er jobben min.
আম ক ক ষম করব ন, ক ন ত এট ই আম র ক জ ৷
Gratulere, en på jobben.
হ য প ব র থ ড , অফ স র স ই ল কক .
Jobben har begynt nå.
ত দ র জ ন দরক র আম দ র ক জ ক বল শ র হল
Lærer fortsatt jobben min.
এখন র জ য চ ল ন শ খছ
Den jobben er min!
চল আম দ র বসক জয় কর আস এই চ কর র পদ আম র
Jobben betales på forskudd.
ট ক ন ই ত মজ ও ন ই
Det er jobben min.
আম র চ ক র
Takk ja til jobben.
ক জ ট ন য় ন ও,ব ছ
Det er jobben min.
এট ই ত আম র ক জ স য র
Jobben er på Hawaii.
ক জট হ ওয় ইত