Oversettelse av "midlertidig" til Bengali:


  Ordbok Norsk-Bengali

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

Midlertidig autentiseringsfeil
অস থ য় অন ম দন প রক র য় ব যর থ
Midlertidig stengt.
আপ তত বন ধ
Oppretting av midlertidig fil feilet.
অস থ য় ফ ইল ত র ত ব যর থ
Jeg trenger bare midlertidig hjelp.
আম ক বল চ ই আপন র এই ঝড় ক ট ত আম ক স হ য য কর ন
Men linjeinnrettingen er bare midlertidig.
ক ন ত এই স গম অন ক কম সময় র জন য হব .
Hun besøkte et midlertidig lasarett.
স ওখ নক র আহতদ র দ খত এস ছ ল
Det er nok bare midlertidig.
যদ ও আম ন শ চ ত য , স ক ষণ ক র জন য এট কর ছ
Luftrommet over Metropolis er midlertidig stengt.
ম ট র পল স র আক শস ম স ময় ক বন ধ কর দ ওয় হয় ছ
Det er midlertidig, til rørene er innlagt.
মটর ছ ড় দ য় ছ একট পর ই প ন প ব .
Jeg er midlertidig satt inn i stillingen hennes.
উন র অবর তম ন সবক ছ আম স মল চ ছ
Så vi trenger midlertidig adgang til depotet for bevismaterial.
যদ Deluca এব আম আপন ক জ ন ন য ত ই... আমর প রম ণ র ম ক ছ অস থ য এক স স প রয জন.
Lady Smallwood, Deres sikkerhetsklarering er dessverre blitt midlertidig opphevet.
অত যন ত দ খ ত, ল ড স মলউড, আপন র ন র পত ত র স ব ধ রদ কর হয় ছ
Midlertidig forvaring er den beste måten å behandle dem på.
ত দ র শ ক ষ দ ব র জন য
Det beste er en lokal minibuss over en midlertidig militær stasjon.
সবচ য় ভ ল হয় একট ল ক ল ম ন ভ য ন কর গ ল .. ধ রন করছ ,ক ন স ধ রন ম ল ট র চ কপয় ন ট প র কর ই চল য ত প রব
Åh, bare midlertidig, mens jeg får alle de andre rommene pusset opp.
ক ছ দ ন র জন য, ক রণ অন য ন য র মগ ল আম আব র নত ন কর ঠ ক করছ
Etter mer enn ett års midlertidig asyl i Russland har Snowden nå fått tre års oppholdstillatelse.
এক বছর রও ব শ সময় অস থ য় আশ রয় থ ক র পর, এডওয় র ড স ন ড ন র শ য় ত ত ন বছর র জন য বসব স র অন মত প ল ন
Harrah's Casino Hotel i Oklahoma City der minst 400 gjester ble rammet av midlertidig lammelse i går.
য খ ন প র য় ৪ শত ধ ক ম ন ষ স ময় ক চলৎশক ত হ র ন
Den Enes funksjon er nå å vende tilbake til kilden for midlertidig å spre koden du bærer og installere programmet.
দ য ওয় ন এর দ ব য় ত ব হল , ... উৎস ফ র য ওয় , য ক ড ত ম বহন করছ , স ট ম ল প র গ র ম ছড় য় দ য় এরপর ত ম ক ম য ট র ক স থ ক ২৩ জন ব ছ ন ত হব ...
Vi er glade for å ønske professor Gnureplank tilbake som vil ta seg av Magiske dyr mens professor Gygrid har midlertidig permisjon.
আমর স ব গত জ ন ব প রফ সর গ র বল প ল য ঙ কক ... ...য ন ত ম দ র ক য র অফ ম য জ ক ল ক র য চ র স ব ষয় পড় ব ন... ...যতদ ন প রফ সর হ য গ র ড ছ ট ত আছ .