Oversettelse av "oppheve" til Bengali:


  Ordbok Norsk-Bengali

Oppheve - oversettelse : Oppheve - oversettelse : Oppheve - oversettelse : Oppheve - oversettelse : Oppheve - oversettelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

Hva kan oppheve svevingen?
ক ন ত এট স স পর ষ হব ক হল ?