Oversettelse av "opphevet" til Bengali:


  Ordbok Norsk-Bengali

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

Dobbel0 status opphevet.
ড বল ও স ট য ট স ব ত ল কর হয় ছ
Vil den dype magien bli opphevet!
এই ম য় ব য দ শ ষ হয় য ব
Jeg vil ha medlemskapet hans opphevet.
আম চ ই এক ষ ন ওর সদস যপদ ব ত ল কর হ ক
Du får bonus, et håndtrykk så er kontrakten opphevet.
আপন ভ ল পয়স প ন, ন জ র ক জ র প রশ স ও প ন... ..তব ও আপন ক কন ট র ক ট থ ক ম ক ত কর দ ওয় হয়.
Lady Smallwood, Deres sikkerhetsklarering er dessverre blitt midlertidig opphevet.
অত যন ত দ খ ত, ল ড স মলউড, আপন র ন র পত ত র স ব ধ রদ কর হয় ছ
Så ved dagens slutt, har Universitetet i Alabama i Tuscaloosa fått raseskillet opphevet, og studentene Jimmy Hood og Vivian Malone har blitt innskrevet for sommerklassene.
আর আজ দ ন র শ ষ জ ন গ ল ইউন ভ র স ট অব এল ব ম প থক কর দ য় হয় ছ আর জ ম হ ড এব ভ ভ য় ন ম য ল নক