Oversettelse av "punkt" til Bengali:


  Ordbok Norsk-Bengali

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

Et innmari sårt punkt.
একদম ল ল মর চ!
Kanskje vi har oversett et punkt?
ক ন ধ প মন হয় ব দ গ য় ছ . দ খ ও আম ক ক ভ ব পর বর তন করত হয়... গ ছ.
Jarvis, finn meg et svakt punkt.
জ র ভ স, ত র দ র বল দ ক বল.
Fint. Samvittigheten er ditt svake punkt.
অবশ যই,ত ম র ব ব ক আছ ত ই ত ম দ র বল
Nob Hill er byens høyeste punkt.
স ট হচ ছ নব হ ল. স ট ই হচ ছ শহর র উ চ জ য়গ .
Jeg fulgte loven til punkt og prikke.
আম আইনক শ রদ ধ করত ম
Vi følger doktrinen. Til punkt og prikke.
আমর শ ধ ত র কর ন য়ম ম ন চল , কঠ রভ ব
Det er et svakt punkt, Mr. Epps.
এখ ন একট দ র ভ গ য রয় ছ ম ইপস...
Nå traff du et sårt punkt, Sherlock.
ক ষতত মর চ ডল দ য় ছ , শ র লক
Konsentrer deg på en punkt midt i pannen.
ন জ র সব মন য গ একস থ কর .
Jepp, sommersolverv fullmåne, høyeste punkt, nevnt mange ganger.
হ য , স র যগ রহণ... প র ণ চ দ, উ চ জ য়গ , ক ছ সময় ল গব
Fest blikket på et bestemt punkt og prøv igjen.
প র মন য গ এর উপর দ ও.
Alle har et svakt punkt og han fant mitt.
সব রই একট দ র বলত থ ক ... স আম র দ র বলত ধর ফ ল ছ ল .
Du forsøker virkelig å treffe mitt svake punkt, hva?
ত ম আম র দ র বলত জ ন গ ছ, ত ই ন ?
Vi kan bruke en mobiIIink ved punkt 26 på fjeIIet.
এখ ন স ইট ২৬ এ একট ম ব ইল স য ক ত আছ য ট ত আমর ক জ করত প র , প হ ড় র মধ য দ য় উপর য ত হয়.
Uansett, i et byrå, når vi når et punkt som dette...
য ই হ ক য বলছ ল ম, যখন একট এজ ন স ত এরকম অবস থ ত র হয়...
Punkt 42 er å være vennlig mot folk jeg ikke liker.
ত ল ক র ব য় ল ল শ ন ম ব র আছ , এমন ক র স থ বন ধ ত ব কর য ক আম পছন দ কর ন .
Jeg mener at personelementet i personalet er vårt mest sårbare punkt.
আম বলত চ চ ছ অফ স কম ম ন ষ থ কল আমর যন ত রণ ও কম প ব .
Det tar et seksvogners tog ti sekunder å passere et gitt punkt.
এট . একট ট র ন র একট ন র দ ষ ট জ য়গ প র হত ল গ ১০ স ক ন ড
Er det et punkt på lista di å lese alle de bøkene?
ত এইসব বই পড় র ব য প রট ও ক ত ম র ত ল ক য় আছ ?
På et punkt ble det skrevet et program for å styre dem.
ক ন এক সময় , একট প র গ র ম ল খ হয় ছ ল এদ র ন র দ শন দ য়
Jeg har en ømt punkt i mitt hjerte for krøplinger, bastarder og ødelagte ting.
ব কল ঙ গ, জ রজ আর প রত বন ধ দ র জন য সবসময় আম র মন ক দ
Jeg tror vi alle når et punkt i livene våres, Hvor vi godt kunne møte en...
এরকম জ য়গ য খ ন আমর ক রও অপ ক ষ য় থ ক .
Vi var enige om at det tar ti sekunder for et tog å passere et gitt punkt.
আমর একমত হয় ছ য একট ট র ন র একট ন র দ ষ ট জ য়গ অত ক রম করত ১০ স ক ন ড ল গ .
Har noen en anelse om hvor lang tid det tar for et tog å passere et punkt i middels fart?
ক র র ক নও ধ রন আছ একট ট র ন কতক ষণ ...
Jeg forteller at i et reklamebyrå når man når et punkt som dette under et møte, er det alltid en type som er klar med en idé, ikke sant.
আম ত ক একট এজ ন স র ব য প র বলছ , যখন এরকম একট ম ট কর র মত সমস য ত র হয়... তখন ক উ ন ক উ একট ধ রন ন য় ত র থ ক .