Oversettelse av "sikkerhetsklarering" til Bengali:


Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

En offiser med din sikkerhetsklarering kan tilbakekalles i nødsfall.
জর র ম হ র ত একজন অফ স র আপন র প রব শ র অন মত দ য় ছ ল
Lady Smallwood, Deres sikkerhetsklarering er dessverre blitt midlertidig opphevet.
অত যন ত দ খ ত, ল ড স মলউড, আপন র ন র পত ত র স ব ধ রদ কর হয় ছ
For å være ærlig, så høres det så tøft ut å ha høyeste sikkerhetsklarering.
উম... সত য বলত , স য র,