Oversettelse av "stilling" til Bengali:


  Ordbok Norsk-Bengali

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

Ta stilling!
ত দ র উপর উঠ ও.
I stilling.
পজ শন ন ও
Ta stilling!
ল ইন কর !
S.T.R.I.K.E. i stilling.
S.T.R.I.K.E. পজ শন .
Takskyttere, i stilling.
ছ দ প রস তত আছ !
Få alle i stilling.
সব ইক জ য়গ মত থ কত বল .
Tropp 2 i stilling.
দ ব ত য় দল ছড় য় পড় ছ
Finn en god stilling.
আম ত র পর ম প প য় ছ
Jeg er i stilling.
আম পজ শন আছ .
Alle enheter i stilling.
সব ইউন ট ঠ ক আছ
Jeg er i stilling.
আম প ছ গ ছ
Vi har en ledig stilling.
প স ট খ ল আছ .
Hvem kan overta Zuba's stilling?
ক উ আছ য ব র দ য় ত ব ন ব ?
Vi har ingen ledig stilling.
আম এখনই আপন র জন য একট স পট ন ই.
En perfekt stilling for deg.
ত ম র জন য এই ক জ একদম ঠ ক আছ .
Cooper, vi er i riktig stilling.
ক প র, আমর র খ য ক ত হয .
Greit, gå til siste stilling. Er på vei.
ক ন ব য প র ন , এখন জ য়গ মত য ও.
Kanskje jeg skal foreslå deg til Galahads stilling.
দ র ণ ধর ছ, এগস ত ম ক আম গ য ল হ য ড র পদট দ ত প র ,
Nei, men hans stilling blant borgerne kan forstyrre alt.
ন , ক ন ত ত ক স ধ রণ র স থ ত লন কর য ব ন
De første to skipene er i stilling for motangrep.
প রথম ২ট জ হ জ প ল ট আক রমণ র জন য ত র ! ব শ
En E.M.P. ble utløst før vi kom i stilling.
আমর প ছ ন র আগ ই ক উ একট EMP চ ল য় দ য় ছ ল
Det er det. Deres stilling som leder for Akademiet.
রয় য ল অ য ক ড ম ত আপন র পদমর য দ সব র উপর .
som konstituert direktør har jeg opprettet en ny stilling.
আম এই জ .এফ.ক ত একট নত ন পদ র স ষ ট কর ছ
Dette er ikke en stilling alle ønsker seg, herre.
এই একট ক জ সব ই করত চ য় ন , আম র লর ড
Ville du la ham reise hvis du var i deres stilling?
যদ ত ম ত দ র অবস থ ন থ কত , ত ম ত ক য ত দ ত ?
Vi har kun èn ledig stilling nå, så vi må ha opptaksprøver.
শ ধ ম ত র একট প স ট খ ল আছ ত ই আমর ... ...অড শন করব.
Og en mann i min stilling har ikke råd til å bli latterliggjort!
আর আম র মত ব খ য ত প র ড উস র কখন ই হ স র প ত র হত চ ইব ন !
Mange anbefaler at du ber om å bli fratatt din stilling som valgprefekt,
অন ক ল ক বলছ ... ...আপন ন জ ক প রধ ন ন র ব চক র পদ থ ক সর য় ন ন...
Retten skal ta stilling til foreldre ansvaret for Max Kenton på 11 år.
ক র ট র ভ ষ যমত ম য ক স ক ন টন, বয়স ১১ এর জ ম ম দ র ত ব পর ,
Så... Vi har den store glede å tilby deg en stilling om bord.
ত ই, এট আম দ র জন য অন ক আনন দ র ব য প র হব আপন যদ এই জ হ জ র...
På mitt signal rir dere rundt bak vår stilling, og angriper dem i flanken.
...আম দ র প ছন ঘ র চল য ব ন, এব ত দ র প ছন র ম স ছ ড় ফ লব ন
Jeg, lord Kelvin, lover hermed å overgi min stilling som vitenskapsminister til Phileas Fogg.
আম মহ ম ন য ক লভ ন এতদ ব র প রত জ ঞ করছ য রয় য ল অ য ক ড ম অফ স য় ন স আম র ম ন স ট র র পদ ছ ড় ফ ল য় স ফগক দ ব.
Toget går når jeg bestemmer det og De forlater min stilling når jeg tillater det.
আম যখন বলব ট র ন তখনই ছ ড়ব . ত ম তখনই আম র চ কর ছ ড়ত প রব যখন আম বলব .
Ok, Ankor, si ifra når du er i stilling, slik at vi kan starte denne festen.
ঠ ক আছ অ য কর, জ য়গ মত প ছল আম ক জ ন ব , আর আমর প র ট শ র কর দ ব