Oversettelse av "stillingen" til Bengali:


  Ordbok Norsk-Bengali

Stillingen - oversettelse : Stillingen - oversettelse : Stillingen - oversettelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

Hold stillingen!
ঠ ক আছ . র খ !
stillingen er allerede besatt.
ওই পজ শনট ভর গ ছ
Dessverre er stillingen besatt.
আম এট বলত ফ ন কর ছ য চ কর র জ য়গ ট আর খ ল ন ই
Jeg sier deg stillingen.
ত ম আম র কথ শ ন. অবশ যই, অবশ যই, আম ...
Hold stillingen deres her.
ন জ দ র অবস থ ন বজ য় র খ
Avslør aldri stillingen din.
ন জ র অবস থ ন গ পন র খ
Jeg er veldig glad for denne stillingen.
আশ কর ত ম খ শ হব আম ক প শ র খত ... ঠ ক আম ত র জ য়গ য়
Hvor lenge har du hatt denne stillingen?
আপন এই পদ কব থ ক আছ ন?
Innta stillingen og si hva du ser.
ন জ র স ট বস য দ খছ ত আম য় জ ন ও আচ ছ
Hver dag blir stillingen ropt opp i høytaleren.
প রত দ ন ঐ ম ইক ঘ ষণ কর হব ক র পয় ন ট ব শ
Jeg er midlertidig satt inn i stillingen hennes.
উন র অবর তম ন সবক ছ আম স মল চ ছ
Tror du jeg vil være i denne stillingen?
ভ ব ছ ন এই অবস থ ন ইচ ছ কর এস ছ , ম য ম?
Lowell har skapt denne stillingen til deg, Ed.
ল য় ল এই পদট ত ম র জন য স ষ ট কর ছ , এড
Ok, slik er stillingen. Jeg trenger ingen statusrapport, Serpico.
ত ম ক শ ন র সময় আম র ন ই, স রপ ক .
Slik er stillingen. Gi meg det jeg ba om.
আম য চ য় ছ ত ম স ট দ ব .
Hvordan fikk du den stillingen, om jeg må spørre?
ত ম এমন একট জ য়গ য় ক ভ ব আসল , জ জ ঞ স করত প র ?
Du vil trenge noen til å ta over stillingen.
ব ড় র ফ ল য ওয় ফ ক চ য় রট ত বস ন র জন যও একট ল ক ত ম র দরক র
Jeg sverger herved på, at jeg vil trofast tjene stillingen som President For De Amerikanske Stater...
আম ব শ বস তত র সহ ত ইউন ইট ড স ট টস এর প র স ড ন ট র দ য় ত ব স মল য় ছ ...
Først har jeg gleden av å ønske velkommen professor R.J. Lupus som så vennlig sa seg villig til å ta stillingen som lærer i Forsvar mot svartekunster.
আম আনন দ ত য প রফ সর R.J. ল প ন আম দ র সঙ গ আছ ন... ...আর উন ড ক ন ব দ য প রত র ধ র ব ষয় ... ...পড় ন র দ য় ত ব ন য় ছ ন.