Oversettelse av "valgprefekt" til Bengali:


Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

Jeg er valgprefekt
আম প রধ ন ন র ব চক
Du husker sikkert at du oppga din rolle som valgprefekt
অবশ যই আপন র মন আছ ? আপন প রধ ন ন র ব চক র পদ থ ক সর গ য় ছ ন
Mange anbefaler at du ber om å bli fratatt din stilling som valgprefekt,
অন ক ল ক বলছ ... ...আপন ন জ ক প রধ ন ন র ব চক র পদ থ ক সর য় ন ন...