Oversettelse av "vilkår" til Bengali:


Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

På våre vilkår.
আম দ র ন ত ত !
Men på våre vilkår.
আম দ র মত কর
Det stilles altså vilkår.
ত হল , স খ ন সম ভ ব যত থ কব
Kjenner du til våre vilkår, sir?
আম দ র শর তগ ল জ ন আছ আপন র, স য র?
Ett vilkår Du må slå mesteren min.
একট শর ত,ত ম ক আম দ র চ য ম প য়ন রর স থ লড়ত হব
Skal vi ikke finne noen vilkår for tilbakelevering?
ড র ইভ র জন য. ত ক ন আমর ক ন শর ত দ চ ছ ন এট ফ রত দ ওয় র জন য, হ হ?
JEG GODTAR VILKÅR OG PERSONVERNTILTAK Og ikke bare terrorister eller land og bedrifter. Men deg.
খত য় দ খ র জন য ক বল সন ত র স দ র ব দ শগ ল র ব কর প র শনগ ল র নয়, ত ম রও