Oversettelse av "enstemmighet beslutninger" til kinesisk språk:


  Ordbok Norsk-Kinesisk

Enstemmighet - oversettelse : Enstemmighet - oversettelse : Beslutninger - oversettelse : Beslutninger - oversettelse : Enstemmighet beslutninger - oversettelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

Beslutninger...beslutninger.
我已经... 决定
Ta gode beslutninger.
请举手 嗨 小姐
Tatt noen beslutninger?
這兒什麼都由你來做嗎
Han må ta beslutninger.
他需要做决定 长官 而我...
Du tar dine beslutninger.
你自己决定 我会派007去
Vi må treffe noen beslutninger.
现在 我们必须一起作些决定
Menneskelige beslutninger brukes ikke ved strategisk forsvar.
由于战略防御措施 人类斗志消散
Det er vanskeligere å ta beslutninger nå.
...和阿马纳公司的电冰箱 你还好吗? 保罗?
Dike var ikke en dårlig leder fordi han tok dårlige beslutninger, men fordi han ikke tok noen beslutninger.
戴克之所以领导不佳并非他做出错误的决定 而是因为他不做决定
Dinmorog jeg har snakket gjennom ting, ogvihartattnoen beslutninger.
你妈跟我已有了决定
Men alle beslutninger skal ratifiseres_BAR_på et møte annenhver uke.
但是所有行政官的決定都要... ... 在兩週一次的會議上批准
Hvis du vil være det er om dine beslutninger.
我的手下有点事找你
Jeg kan ikke la mine personlige følelser påvirke mine beslutninger.
不能让个人感受影响我的决定
Vi har hørt mye om at du har kritisert Ikes beslutninger.
首先让我纠正你关于艾克的事 我们时常听说你批评他的决策
Fletcher setter Yorktown i dokk og jeg må ta noen beslutninger.
弗列舍把 约克城 号开进船坞 我必须做出决定
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg kan ikke ta beslutninger.
桑德斯 帮帮忙 我不知如何是好
Du kommer til gale beslutninger, for å lage dem her ikke her.
这就是为什么 麦格鲁德总是等你 不是吗 你总是作出错误的决定 因为你在这儿作决定 而不是这儿
Men jeg vet av bitter erfaring at slike beslutninger ikke skal tas lett.
可是以我过去的经验来看 我们不能轻举妄动
Hans jobb er å følge ordre og ta beslutninger, uten å la følelser, lojalitet, vennskap, eller noe annet influere.
都会关系到他人的生命, 他的职责是服从命令, 以及作出相应决定, 而不受感情,忠诚,友谊 或是其他任何事情的干扰.
Men dere har vanskelige beslutninger å ta her i dag, og det må ikke bli slik at jeg, som soldat, påvirker stemmene deres.
但是,今天的是必须有个结论 因为我是军人
Selv i de mest harmoniske husholdninger slik som vår... tas ikke alle beslutninger av hunkjønnet... spesielt ikke når hankjønnet har oppfylt sine plikter... mer enn grundig.
即是像我们这么甜蜜的家 不是由女人作主 尤其当男人的表现
Det er min oppgave å treffe beslutninger her og nå, ikke å tenke på hvem som bør sitte i Det hvite Hus for 40 år siden.
莱斯基先生 我的职责是对 这艘航母上的一切作出决定 而不是关心何种政客 将会入主白宫... 无论是这之后四年 或是换言之40年前
Jeg vil ikke trekke forhastede beslutninger, men dinosaurer og mennesker... to arter atskilt av 65 millioner års utvikling... har plutselig blitt kastet inn i ringen sammen.
我不想妄下论断 但是恐龙和人类 两个物种相差六千五百万年