Oversettelse av "statistiske kjennetegn" til koreansk:


  Ordbok Norsk-Korean

Kjennetegn - oversettelse : Kjennetegn - oversettelse : Kjennetegn - oversettelse : Kjennetegn - oversettelse : Kjennetegn - oversettelse : Kjennetegn - oversettelse : Statistiske - oversettelse : Kjennetegn - oversettelse : Statistiske kjennetegn - oversettelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

NOen spesielle kjennetegn?
사람들이 말해 줬어요
Sykdom er menneskets kjennetegn.
병드는 건 인간의 특성이지
En med Bournes kjennetegn har stjålet en politisykkel
본으로 보이는 자가 경찰 바이크를 탈취했습니다
En med Frosts kjennetegn ble sett i bilen under skytingen.
당시 프로스트보이는 자가 차 안에서 목격됐고요
Horus hadde en rekke kjennetegn, som noen muligens kan sammenlignes med en leders posisjon.Om han er heldig.
호러스님은 다양한 특성들을 보이셨는데, 그들중 일부가 연관성을 갖는 것은, 당연합니다, 지도자의 위치에서, 그에게 행운이 따른다면 말이죠.
Folkene på skillemuren roper til menn de kjenner på deres kjennetegn Det dere har samlet sammen og deres hovmod, har ikke hjulpet dere!
벽에 있으면서 상징으로 알 수 있는 이들이 그들을 불러 말 하길 너희가 축적한 것과 너희가 오만하고 거만한 것이 너희에게 유익하더뇨
Deres tidligere kjennetegn var å tilby jenter... fra kommende Øst europeiske land som Jugoslavia, Romania, Bulgaria, jobber i vest som hushjelp og barnevakt.
Their previous m.o. was to offer women from emerging East European countries...