Oversettelse av "to enhetene" Det latviske språket:


  Ordbok Norsk-Latvisk

To enhetene - oversettelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

Enhetene mine har gått opp.
Manas vienības ir augšā kopš pagājušās nedēļas.
Evakuer ham. LA 101 til enhetene. Ja.
nolīgst bijušos speckaujiniekus, Stasi bijušos VDK darbiniekus, un vēl visādus tipus
To, to, to!
Delenda, Florida Otrā!
To, to.
Divi divnieki!
Når vi setter ut de andre enhetene, blir han bare en annen...
Kad ielās palaidīsim citus, viņš...
To.
Paldies, Redž.
To!
Divi!
! To!
Čūsku acis?
To!
Viens! Divi!
To...
DIVI.
To...
Divi... Trīs! Divi!
To!
Divi? !
To?
Cerējām atdabūt viņu uz šejieni, un mums tas izdevās.
To...
Divi...
To?
Divas?
To.
Uz leju. Divi.
To.
Divi.
To.
Viens, divi...
To!
Diviem!
To.
Divu.
...To!
Viens! Divi!
To!
Divi!
To.
Divām...
To
Divi.
To...
Divām...
To...
Divi...
To.
Divi.
To?
Divi?
To.
Jā, divi.
To!
Divi! Divi.
To?
Ar divām.
To.
Divi!
To.
Divas.
To.
Divus.
To?
Divus?
To.
Divas glāzes.
To, to ganger daglig
Divus no rīta un vakarā.
To uker. To uker.
Divas nedēļas.
Én, to, én, to.
Viens, divi, viens, divi!
Til to! Til to!
Uz otro!
To! To og en halv!
Divi ar pusi!
to skritt fram. To.
Ņem divus soļus uz priekšu.
Du får to av alt. To bursdager, to takkefester.
Divas dzimumdienas, divas Pateicības dienas.
To år?
Divus?
To millioner?
Divi miljoni?