Oversettelse av "spesialiserte publikasjoner" nederlandsk språk:


  Ordbok Norsk-Nederlandsk

Spesialiserte publikasjoner - oversettelse : Spesialiserte publikasjoner - oversettelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

Jeg... spesialiserte meg i biologi pa skolen.
Biologie was mijn hoofdvak op school.
Hvorfor spesialiserte jeg meg ikke, så hadde jeg hatt tid til å sove slik som de heldige allergologene.
Waarom ben ik niet gespecialiseerd, dan kon ik ook rustig slapen, net zoals die bofkonten van allergologen.