Oversettelse av "umerkede generiske" til svenske språket:


  Ordbok Norsk-Svensk

Umerkede - oversettelse : Umerkede generiske - oversettelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

Han ville ha umerkede sedler.
Han ville ha omärkta sedlar.
Vi delte den umerkede buskapen mellom lagene.
Den omärkta boskapen delades lika mellan uppfödarna.
Vi skal fylle den med umerkede sedler.
Den ska fyllas med omärkta sedlar.
Hvis det er umerkede graver, hvorfor kommer guttene med blomster?
Om gravarna är oidentifierade, varför kommer pojkarna med blommor?