Top 1000 Norske ord

 

1: Litt2: Litt Bedre3: Noen
4: Noen Få Dager5: Noen Timer6: Noen Få Minutter
7: Noen Få Måneder8: Noen Få Sekunder9: Noen Få Uker
10: Et Par år11: En Liten Bit12: For Lenge Siden
13: Mye14: For Et Minutt Siden15: En Måned Siden
16: En Rekke17: Tordenvær Ruller Inn18: En Uke Siden
19: Et år Siden20: Er21: Bakk
22: Kuleramme23: Forlate24: Forlatt
25: Oppgivelse26: Abase27: Abasement
28: Beskjemmet29: Avta30: Minking
31: Abbedisse32: Kloster33: Abbed
34: Forkorte35: Forkortet36: Forkortelse
37: Abdisere38: Abdikasjon39: Mage
40: Abdominal41: Bortføre42: Bortføring
43: En Seng44: Aberrasjon45: Medvirke
46: Medvirkning47: Bero48: Avsky
49: Avskyelig50: Holde51: Abiding
52: Evnen53: Ynke54: Underdanig
55: Avsverge56: Brann57: I Stand
58: Renselse59: Dyktig60: Abnegation
61: Unormal62: Abnormitet63: Unormalt
64: Ombord65: Bolig66: Avskaffe
67: Avskaffet68: Avskaff69: Avskaffelse
70: Abominably71: Styggedom72: Opprinnelig
73: Aboriginske74: Avbryte75: Abortifacient
76: Abort77: Abortionist78: Mislykket
79: Florerer80: Rik81: Handle Om
82: Ca 10 Minutter83: Omtrent 5 Tommer84: Ca 5 Kilometer
85: Ca 5 Lysår86: Omtrent 5 Miles87: Omtrent Et år
88: Helomvending89: Ovenfor90: Over Gjennomsnittet
91: Ovennevnte92: Abrakadabra93: Slitasje
94: Slip95: à Jour96: I Utlandet
97: Oppheve98: Brå99: Brått
100: Abruptness101: Abscess102: Abscissa
103: Stikke Av104: Rapell105: Fravær
106: Fraværende107: åndsfraværende108: Absint
109: Absolutte110: Absolutt111: Absolutt Nødvendig
112: Absolutt Ikke113: Absolusjon114: Eneveldet
115: Frikjenne116: Absorbere117: Absorberbare
118: Absorbert119: Absorberende120: Absorpsjon
121: Avstå122: Abstemious123: Abstention
124: Avholdenhet125: Rusfrie126: Abstrakt
127: Abstrakt Konsept128: Abstrahert129: Abstractedly
130: Abstraksjon131: Abstruse132: Absurd
133: Absurditet134: Abu Dhabi135: Abuja
136: Overflod137: Rikelig138: Misbruke
139: Misbruk Narkotika140: Maktmisbruk141: Misbruker
142: Fornærmende143: Abusively144: Abut
145: Abysmal146: Avgrunnen147: Abyssiner
148: Akasie149: Akademia150: Akademisk Oppnåelse
151: Akademisk Karriere152: Akademiske Sirkler153: Akademisk Samfunn
154: Akademisk Debatt155: Faglig Disiplin156: Akademisk Diskurs
157: Akademisk Institusjon158: Akademisk Tidsskrift159: Akademisk Liv
160: Akademisk Ytelse161: Akademisk Forskning162: Akademiske Ferdigheter
163: Akademisk Studie164: Akademisk Suksess165: Akademisk Arbeid
166: Akademisk Verden167: Akademisk Skriving168: Studieår
169: Academical170: Akademi171: Tiltre
172: Accelerant173: Akselerere174: Akselerert
175: Akselerasjon176: Akselerator177: Aksent
178: Fremheve179: Aksepterer180: Godta En Utfordring
181: Godta Et Nederlag182: Godta En Unnskyldning183: Godta Et Argument
184: Godta En Invitasjon185: Aksepter Ansvar186: Godta Vilkårene
187: Akseptabel188: Akseptabel Oppførsel189: Akseptabel Standard
190: Godkjennelse191: Akseptert192: Akseptert Forslag
193: Adgang194: Tilgjengelig195: Tiltredelse
196: Utstyre197: Tilbehør198: Ulykke
199: Utilsiktet200: Utilsiktet Død201: Ved Et Uhell
202: Anerkjennelse203: Roste204: Akklamasjon
205: Akklimatisere206: Utmerkelse207: Imøtekomme
208: Innpasses209: Overnatting210: Akkompagnement
211: Akkompagnatør212: Ledsage213: Medskyldig
214: Utrette215: Oppnås216: Oppnå
217: Gjennomføring218: Accord219: Samsvar
220: Accordant221: I Henhold222: Tilsvarende
223: Trekkspill224: Resepsjonist225: Konto
226: Ansvarlighet227: Ansvarlig228: Regnskap
229: Regnskapsfører230: Accra231: Akkreditere
232: Akkreditert233: Accrete234: Tilveksten
235: Påløpe236: Akkumulere237: Akkumulert
238: Akkumulering239: Nøyaktighet240: Korrekt
241: Nøyaktig Vurdering242: Nøyaktig Beskrivelse243: Nøyaktig Informasjon
244: Nøyaktig Måling245: Nøyaktig Bilde246: Nøyaktig Registrering
247: Nøyaktig248: Anklage249: Beskylde
250: Tiltalte251: Anklageren252: Anklagende
253: Venne254: Vant255: Ess
256: Acetat257: Eddiksyre258: Acetylen
259: Smerte260: Smerte Og Pine261: Oppnå Et Mål
262: Oppnå Et Resultat263: Oppnå Et Utfall264: Oppnå Ender
265: Oppnådd Nivå266: Oppnådd Rekord267: Oppnådd Suksess
268: Oppnåelse269: Achiever270: Verk
271: Syre272: Surhet273: Anerkjenne
274: Bekreftelse275: Acme276: Kviser
277: Acolyte278: Eikenøtt279: Akustisk
280: Kjent281: Bekjent282: Acquaintanceship
283: Føye284: Samtykke285: Tilegne
286: Skaffe Seg Kunnskap287: Ervervet288: Tilegnet Kunnskap
289: Tilegnelsen290: Anskaffe291: Oppkjøp
292: Frifinnelse293: Frikjent294: Acre
295: Areal296: Etsende297: Acrimonious
298: Bitterhet299: Akrobat300: Akrobatisk
301: Akronym302: Akropolis303: På Tvers
304: Over Hele Linja305: Acrostic306: Akryl
307: Handling308: Handle Mistenkelig309: Skuespill
310: Actionfilm311: Handlingsplan312: Aktivere
313: Aktivering314: Aktiv315: Aktiv Ingrediens
316: Aktivt Engasjement317: Aktivt Medlem318: Aktiv Deltaker
319: Aktiv Deltakelse320: Aktiv Rolle321: Aktiv Vulkan
322: Aktivt323: Aktivt Involvert324: Aktivist
325: Aktivitet326: Skuespiller327: Skuespillerinne
328: Faktiske329: Faktisk Faktum330: Aktualitet
331: Aktualisering332: Faktisk333: Aktuar
334: Betjene335: Sans336: Akupressur
337: Akupunktur338: Akupunktør339: Akutt
340: Akutt Bevisst341: Overfølsomhet342: Annonse
343: Ad-lib344: Munnhell345: Ubøyelig
346: Diamantaktige347: Tilpasse348: Tilpasningsdyktig
349: Tilpasning350: Tilpasset351: Adapter
352: Legg Til353: Legg Til Informasjon354: Tillegg
355: La Til356: Lagt Fordel357: Merverdi
358: Addendum359: Huggorm360: Stoffmisbruker
361: Avhengige362: Avhengighet363: Vanedannende
364: Addis Abeba365: Addisjon366: Ytterligere
367: Ekstra Fordel368: Ekstra Argument369: Ekstra Kostnad
370: Ekstra Kostnader371: Tilleggsfaktor372: Tilleggsinntekt
373: Tilleggsinformasjon374: Ekstra Problem375: Tilleggsressurser
376: Ekstra Støtte377: Tilsetningsstoff378: Addle
379: Addled380: Adresse381: Løse Et Problem
382: Adresser Et Spørsmål383: Adresser Et Problem384: Adressert
385: Adressat386: Anføre387: Adenokarsinom
388: Adenom389: Tilstrekkelig390: Over
391: Binding392: Tilhenger393: Adhesjon
394: Klebe395: Adjø396: Ved Siden Av
397: Adjektiv398: Henger Sammen399: Utsette
400: Adjournment401: Adjudge402: Avgjøre
403: Adjudicator404: Medhjelper405: Maner
406: Justere407: Regulerbar408: Justering
409: Adjutant410: Administrere411: Administrasjon
412: Administrative413: Administrativ Praksis414: Administrator
415: Beundringsverdig416: Admiral417: Admiralty
418: Beundring419: Beundre420: Beundrer
421: Beundrende422: Tillatelig423: Innrømme
424: Innrøm Nederlag425: Innrømmet426: Blanding
427: Formane428: Formaning429: Ado
430: Adobe431: Oppvekst432: Tenåring
433: Adoptere434: Vedta En Prosedyre435: Ta I Bruk En Stil
436: Vedta En Tilnærming437: Adoptert438: Vedtatt Tilnærming
439: Vedtatt Metode440: Vedtatt Plan441: Vedtatt Politikk
442: Vedtatt Prosedyre443: Adopsjon444: Adoptivforeldre
445: Bedårende446: Tilbedelse447: Elsker
448: Beundret449: Adorer450: Adoring
451: Pryde452: Pryd453: Adrenalin
454: Adrift455: Behendig456: Smiger
457: Adulatory458: Voksen459: Forfalske
460: Adulterer461: Adulteress462: Utro
463: Utroskap464: Voksenlivet465: Avansere
466: Avansert467: Avansert økonomi468: Avansert Teknologi
469: Forfremmelse470: Fordel471: Fordelaktige
472: Advent473: Adventitious474: Eventyr
475: Opplevelsesturisme476: Eventyr Reise477: Eventyrer
478: Adventuress479: Eventyrlig480: Adverb
481: Adverbial482: Motpart483: Uheldig
484: Ugunstige Forhold485: Bivirkninger486: Bivirkning
487: Negativt488: Negativt Påvirke489: Motgang
490: Reklamere491: Annonsør492: Reklame
493: Råd494: Hensiktsmessig495: Tilrådelig
496: Rådgi497: Rådgiver498: Rådgivning
499: Rådgivende500: Rådgivningstjeneste501: Beslutningspåvirkning
502: Advokat503: Adz504: Adze
505: Aeon506: Lufte507: Antenne
508: Flyplass509: Aerodynamisk510: Aerodynamikk
511: Fly512: Aerosol513: Luftfart
514: Estetiker515: Estetisk516: Estetikk
517: Afar518: Omgjengelige519: Affably
520: Sak521: Påvirke522: Påvirke Utviklingen
523: Påvirke Utfallet524: Jåleri525: Kjærlighet
526: Kjærlig527: Erklæring528: Affiliate
529: Tilhørighet530: Affinitet531: Bekrefte
532: Bekreftende533: Feste534: Plage
535: Lidelse536: Velstand537: Velstående
538: Ha Råd Til539: Rimelig540: Affray
541: Krenkelse542: Afghanske543: Afghanistan
544: En Brann545: Flammer546: Flytende
547: En Fot548: Foran549: Som Tidligere Nevnt
550: Nevnte551: Redd552: Nytt
553: Afrika554: Afrikansk555: African-American
556: Afrikaner557: Akter558: Etter
559: Etter Deg560: Ettereffekt561: Livet Etter Døden
562: Kjølvannet563: Ettermiddag564: Smak
565: Tanke566: Etterpå567: En Gang Til
568: Imot569: Mot Loven570: Agape
571: Agate572: Agave573: Alder
574: Aldrende575: Ageless576: Byrå
577: Dagsorden578: Middel579: Tettbebyggelse
580: Agglutinative581: Gudebildet582: Aggrandizement
583: Aggrandize584: Forverre585: Forverret
586: Forverring587: Aggregat588: Aggregert
589: Aggregering590: Aggress591: Aggresjon
592: Aggressiv593: Aggressivt594: Angriper
595: Fornærmede596: Forferdet597: Smidig
598: Smidighet599: Aldring600: Agitere
601: Opphisset602: Agitasjon603: Agitator
604: Glødet605: Agnostiker606: Siden
607: Agog608: Døds609: Pines
610: Forpint611: Agorafobi612: Agoraphobic
613: Agrar614: Bli Enige615: Behagelig
616: Avtalt617: Avtalt Kontrakt618: Avtalt Dato
619: Avtalt Avtale620: Ble Enige Om Vilkårene621: Avtale
622: Landbruks623: Agriculturalist624: Jordbruk
625: Grunnstøting626: Ague627: Ah
628: Fremover629: Ohoi630: Bistand
631: Assistent632: Aide-de-camp633: Hjelpe
634: AIDS635: Ail636: Skrantende
637: Sykdom638: Mål639: Sikter
640: Formålsløs641: Formålsløst642: Luft
643: Airbag644: Luft Seng645: Klimaanlegg
646: Luftstyrke647: Luftpistol648: Luftbane
649: Luftkvalitet650: Luft Raid651: Luftangrep
652: Air Condition653: Air-conditioning654: Airbrush
655: Airbus656: Flymannskap657: Airfare
658: Airfield659: Lufttransport660: Flyselskap
661: Passasjerfly662: Flyver663: Flyplassen
664: Luftskip665: Luftrom666: Flyhastighet
667: Flystripe668: Airway669: Airwoman
670: Luftig671: Hyllerad672: På Gløtt
673: Akimbo674: Beslektet675: Alabast
676: Alacrity677: Alarm678: Alarm Klokke
679: Skremt680: Foruroligende681: Alarmist
682: Akk683: Albania684: Albansk
685: Albatross686: Riktignok687: Albino
688: Album689: Albumen690: Alkymist
691: Alkymi692: Alkohol693: Alkoholiker
694: Alkoholisme695: Alkove696: Aldehyd
697: Or698: Oldermann699: Alderwoman
700: Ale701: Varsling702: årvåkenhet
703: Alfalfa704: Alger705: Algebra
706: Algerie707: Algoritme708: Alias
709: Alibi710: Romvesen711: Fremmedgjøre
712: Fremmedgjøring713: Et Lys714: Juster
715: Alike716: Aliment717: Fordøyelses
718: Underholdsbidrag719: I Live720: Alkali-
721: Alkalisk722: Alle723: Hele Ettermiddagen
724: Helt Alene725: Hele Tiden726: Hele Dagen
727: Alt I Alt728: Hele Morgenen729: Hele Natten
730: Over Alt731: Greit732: Beste ønsker
733: Alt Det Samme734: Altoppslukende735: Alt I Et
736: All-round737: All-rounder738: Dempe
739: Påstand740: Påstår741: Påståtte
742: Angivelig743: Troskap744: Allegorisk
745: Allegori746: Allergisk747: Allergolog
748: Allergi749: Lindre750: Bakgate
751: Smau752: Allianse753: Allierte
754: Alligator755: Tildele756: Allokere Ressurser
757: Tildeling758: Tillate759: Gi Tilgang
760: Tillat Meg å Introdusere761: Tillat Meg å Presentere762: Tillatte
763: Godtgjørelse764: Tillatt765: Legering
766: Allehånde767: Henspille768: Allure
769: Lokkemat770: Forlokkende771: Hentydning
772: Allusive773: Alluvial774: Alluvium
775: Alliert776: Almanakk777: Allmektig
778: Mandel779: Almoner780: Nesten
781: Nesten Sikkert782: Nesten Definitivt783: Nesten Identisk
784: Almisser785: Almshouse786: Værs
787: Alene788: Langs789: Sammen
790: Reservert791: Reserverthet792: Høyt
793: Alpakka794: Alfa795: Alfabet
796: Alfabetisk797: Alfabetisk Rekkefølge798: Alfabetisert
799: Alpine800: Allerede801: Ok
802: Alsace803: Også804: Også-løp
805: Alter806: Endre807: Forandring
808: Krangel809: Alternere810: Vekselvis
811: Veksling812: Alternativ813: Alternativ Tilnærming
814: Alternativ Energi815: Alternativ Forklaring816: Alternativ Skjema
817: Alternativ Tolkning818: Alternative Midler819: Alternativ Medisin
820: Alternativ Metode821: Alternativ Modell822: Alternativ Løsning
823: Alternativ Kilde824: Alternativ Strategi825: Alternativ Visning
826: Alternativ Måte827: Alternativt828: Dynamo
829: Althea830: Selv Om831: Høydemåler
832: Høyde833: Alto834: Helt
835: Altruisme836: Altruistiske837: Aluminium
838: Alumna839: Alumnus840: Alltid
841: Er Jeg Uttalt Riktig?842: Amalgam843: Amalgamert
844: Sammenslåing845: Amanuensis846: Amaryllis
847: Amass848: Amatør849: Amatory
850: Forbause851: Overrasket852: Undring
853: Fantastisk854: Utrolig855: Amazon
856: Ambassadør857: Rav858: Ambiance
859: Atmosfære860: Omgivende861: Tvetydighet
862: Tvetydig863: Ambisjon864: Ambisiøs
865: Ambisiøs Plan866: Ambisiøst Program867: Ambisiøst Prosjekt
868: Ambivalens869: Ambivalent870: Amble
871: Ambrosia872: Ambulanse873: Ambulate
874: Ambuscade875: Bakhold876: Ameba
877: Bøte878: Forbedring879: Amen
880: Mottagelig881: Endret Handling882: Endringen
883: Bot884: Amenity885: Amerika
886: Amerikansk887: Amerikansk Engelsk888: Americana
889: Amerikanisme890: Americanize891: Ametyst
892: Amharisk893: Elskverdighet894: Elskverdig
895: Amiably896: Amicability897: Minnelig
898: Minnelighet899: Blant900: Galt
901: Amity902: Amman903: Ammoniakk
904: Ammonium905: Ammunisjon906: Amnesti
907: Amøbe908: Amorøs909: Amorft
910: Beløp911: Amour912: Ampere
913: Amfetamin914: Amfibier915: Amfibiske
916: Amfi917: Rikelig Bevis918: Rikelig Mulighet
919: Forsterker920: Forsterke921: Amplitude
922: Ampulle923: Amputere924: Amputasjon
925: Amsterdam926: Amulett927: Underholde
928: Underholdt929: Fornøyelse930: Morsomt
931: En Time Siden932: Anakronisme933: Anakronistisk
934: Anestetisk935: Anestesilege936: Bedøve
937: Anagram938: Analgesi939: Analgetikum
940: Analog941: Analogt942: Analogi
943: Analysere944: Analyse945: Analytiker
946: Analytisk947: Analytisk Tilnærming948: Analytisk Verktøy
949: Analysert950: Anarkist951: Anarki
952: Anathema953: Anatomisk954: Anatomist
955: Anatomi956: Stamfar957: Doms
958: ætt959: Anker960: Forankring
961: Ansjos962: Eldgammel963: Gammel Kunst
964: Eldgammel By965: Og966: Og Så Videre
967: Andalusia968: Andalusiske969: Andante
970: Andes971: Andorra972: Andorra La Vella
973: Androgen974: Android975: Androgolister
976: Anekdotisk Bevis977: Anekdote978: Anemone
979: Anestesiologi980: Engel981: Dødens Engel
982: Engleaktig983: Sinne984: Vinkel
985: Angler986: Anglicize987: Angloamerikanske
988: Anglo-Saxon989: Angola990: Angolanske
991: Angora992: Angora Geit993: Sint
994: Kval995: Dyr996: Dyrepleie
997: Animalism998: Animere999: Animert
1000: Animasjon